Видове Лагери

Сачмени радиално-аксиални

 

Поради различните възможности за вграждане и относително ниски цени, едноредовите радиално аксианли сачмени лагери са най-употребяваните от голямото разнообразие на търкалящи лагери. Те имат проста конструкция и възможност за работа при висока скорост и умерено натоварване. Когато работят те на практика не се нуждаят от поддръжка. Тези лагери са в състояние да поемат както радиални натоварвания така и аксиални натоварвания и в двете посоки.В сравнение с други видове търкалящи лагери, сачмените лагери работят с минимални загуби от триене. Разминаването на външните пръстени отнесено към вътрешните пръстени е минимално, дори и при лагери с по-голяма хлабина. Затова лагерите се монтират на неподвижни опори на валове, при които деформацията под влиянието на външни сили не предизвиква прекомерно изместване на оста на вала относително към монтажната ос на отвора.Тези лагери със защитна метална капсуловка или контактни и безконтактни гумено-метални уплътнения са широко разпространени. Те се използват в случаите, когато поради ограничение на мястото или трудна поддръжка, монтаж на специални уплътнителни устройства за защита на лагера от замърсяване за да се запази смазването е нежелателно.Тези лагери обикновено са направени с пресовани стоманени сепаратори. Лагерите с по-трайни и здрави сепаратори, изработени от подсилен със стъклени влакна полиамид, които осигуряват по-висока скорост, ниско ниво на шум, по-малко тегло се произвеждат от скоро. Лагери с конкретните изисквания, които работят в специални условия, както и лагери с големи размери, се произвеждат със сепаратори от месинг, алуминиеви и други материали.

 


Лагери сачмени радиално-аксиални с контактен ъгъл

 

Поради особеностите на тяхната конструкция, сачмените лагери с контактен ъгъл са специално предназначени за употреба на комбинирани натоварвания, т.е. едновременно действат радиални и аксиални натоварвания. Тяхната способност да поемат осово натоварване зависи от ъгъла на контакт между линията, свързваща точките за контакт на сачмата с работните повърхнини на вътрешните и външни пръстени, и линията, перпендикулярна на оста на лагера. С увеличаването на контактния ъгъл на осовото натоварване се намалява радиалната товароносимост. В инженерните области най-често се използват по един, в двойка или четири лагера на възел.Два или четири лагера се използват за монтаж според специалните изисквания с повишени стойности на натоварването. Обикновено тези лагери се произвеждат отворени ( без капсуловка). Тези лагери обикновено са произведени със сепаратори, изработени от подсилен със стъклени влакна полиамид ( текстолит), но стоманена ламарина или месингови сепаратори също са възможни.

 

 

 

 


Лагери двуредни самонагаждащи се

 

Самонагаждащите се сачмени лагери са с два реда сачми водени по вътрешната гривна. Тази конструкционна особеност им позволява да издържат на отклонения на вала по отношение на корпуса до 2 ... 3 °. Този ъгъл на отклонение се появява като резултат на деформация на вала под влиянието на външни натоварване или поради техническа обработка и присъединителни неточности. Лагерите са предназначени за използване при радиални натоварвания, но може едновременно да се ползват за слаби аксиални натоварвания в двете посоки. Самонагаждащите се лагери се произвеждат с цилиндричен или конусен отвор. Дизайнът с вградени уплътнения също е възможен. В по-голямата част от самонагаждащите се сачмени лагери сепаратора е от щанцована стомана или подсилен със стъклени влакна полиамид. Големи размери лагери могат да бъдат произведени с машинно обработени сепаратори от месинг.

 

 

 

 


Лагери сачмени аксиални

 

Дизайнът на тези сачмени лагери е предназначен единствено да оперират със значително осово натоварване, всяко радиално натоварване е неприемливо за тях. Единичните лагери могат да се поемат натоварване само в една посока. Като правило, един от носещите гривни се произвежда така, че да се монтира неподвижно на вала а другите са свободни да бъдат инсталирани в корпуса. Тези лагери не позволяват , дори и леко, ъглово отклонение между вала и корпуса.Обикновено тези лагери се произвеждат некапсуловани, но за специални приложения, те могат да са затворени с метален корпус, който прави цялата конструкция неделима. Те се произвеждат с пресовани стоманени сепататори, с машинно обработени сепаратори от месинг, стомана, алуминиеви сплави, или подсилен със стъклени влакна полиамид. Ако е необходимо да се осигури издръжливост на изключително високо осово натоварване , тези лагери могат да бъдат произведени без сепаратор с максималния брой сачми.

 


Ролкови лагери

 

Радиалните цилиндрично-ролкови лагери са предназначени за поемане на по-големи радиални натоварвания. Те имат много по-голяма радиална товароносимост в сравнение с радиалните сачмени лагери с еднакви размери, но техните характеристики за скорост на въртене са по-лоши. Цилиндричните ролкови лагери са много чувствителни към разминаването на вътрешните пръстени, спрямо външните пръстени, защото тогава се появява концентрация на напрежението в краищата на ролките.Едноредните радиални цилиндрично-ролкови лагери се произвеждат с много констструктивни промени, най-честите от които са: без фланци и с един фланец на вътрешния пръстен, с един фланец на вътрешния пръстен и плосък опорен пръстен, без фланци и с един фланец външния пръстен. Ролковите лагери могат да бъдат доставени и без вътрешни или външни гривни, в този случай втората работна повърхност е директно върху вала или в корпуса на устройството. Двйно редови и многоредови радиални цилиндрично-ролкови лагери се произвеждат за различни специални приложения. Радиалните цилиндрично-ролкови лагери се произвеждат със сепаратори, изработени от подсилен със стъклени влакна полиамид, пресовани стоманени сепаратори или обработени сепаратори от мед, бронз и алуминиеви сплави.Ако е необходимо да се осигури изключително висока радиална товароподемност, тези лагери могат да бъдат произведени без сепаратор с максималния брой ролки.

 


Конусно-ролкови лагери

 

Конусно ролковите лагери са предназначени за поемане на комбинирани едновременно действащи радиални и аксиални натоварвания. Способността лагер да поема осово натоварване до голяма степен се определя от ъгъла на конуса на външния пръстен, наречен контактен ъгъл. При увеличаване на контактния ъгъл, аксиалната товароносимост на лагера се увеличава с намаляването на съответната радиална товароносимост и разрешената скорост на въртене. Дори и леко изместване на вала спрямо корпуса е неприемливо, когато се използват конусно-ролкови лагери. Конусно-ролковите лагери се произвеждат със сепаратори от пресована стомана. Конусно-ролковите лагери се произвеждат единоредови за поемане на осово натоварване в една посока, както и двуредови и четириредови за поемане на аксиален товар в двете посоки. Възможно е да се поставят и междинни пръстени за осигуряване на необходимото разстояние помежду им. В инженерните области най-често се използват едноредовите лагери, двойно и четириредовите лагери обикновено се използват в тежки машини. Конусно-ролковите лагери имат разделен дизайн, което прави монтирането им по-лесно. Лагерите с големи размери са оборудвани с масивни сепаратори, изработени от стомана или месинг.

 

 


Ролкови лагери с бъчвообразни ролки

 

Като правило радиалните сферично-ролкови лагери имат два реда ролки с обща сферична работна повърхност на външния пръстен. Те имат по-висока радиална товароносимост в сравнение с други видове лагери с еднакви размери и са в състояние да компенсират значителни осови отклонения (до 3 °). Те също така могат да се поемат и комбинирани радиални и аксиални натоварвания. Въпреки това, не се препоръчва да работят с голям аксиален товар, тъй като в този случай ще работи само един ред от ролките. Радиалните сферично-ролкови лагери се използват в опорите на помпи, мощни вентилатори, димоотводи, зъбни колела, витла, валцуване и в опорите на други машини и механизми, които работят при тежки радиални натоварвания и неизбежните осови отклонения.Лагерите могат да бъдат с цилиндрични и конусовидни отвори на вътрешните гривни. Последните се монтират върху вала с помощта на адаптерни втулки. Радиалните сферично-ролкови лагери обикновено се монтират на дълги валове, подложени на значително отклонение.Наличието на конусен отвор в лагерите значително улеснява техния монтаж и демонтаж. Радиалните сферично-ролкови лагери са със сепаратори от пресована стомана, подсилен със стъклени влакна полиамид или обработен месинг.

 

 


Шарнирни лагери

 

Сферичните плъзгащи лагери са с вътрешни и външни пръстени, които са с плъзгащи се повърхности. Сферични плъзгащи лагери са предназначени за поемане на радиални, аксиални и комбинирани натоварвания, включително ударни натоварвания в ставите на детайли за машини и механизми при ниски скорости. Всички сферични плъзгащи лагери могат да бъдат разделени в две групи в зависимост от метода на смазване на работните повърхности. Има лагери, изискващи смазване и самосмазващи лагери, плъзгащите повърхности от които са изработени от специални материали. Последното се използва в единиците с по-високи изисквания за издръжливост, или когато са налице трудности при поддръжката, когато е неразумно да се използват за изискващи смазване лагери.Лагерите със защитни уплътнения са произведени за защита на плъзгащите повърхности от въздействието на околната среда и да се запази смазката вътре.

 

 

 

 


Лагерни тела с или без вградени лагери

 

Направени от пресовани стоманени листове или лети от сив чугун, с висока устойчивост на стомана или специална пластмаса, лагерните тела са предназначени да бъдат използвани съвместно с лагери в прости и икономични лагерни възли. Поради своите специфични характеристики, те са широко използвани в селскостопанска техника, строителна техника, конвейерни системи, обработка на храни и опаковачни производствени линии. Тези лагерни кутии се произвеждат в различни дизайни и могат да бъдат доставени сглобени с лагери, както и без тях.

 

 


Линейни лагери

 

Линейните лагери са предназначени за намаляване на триенето в различни бутални възли и механизми за линейно преместване. Те се използват в роботиката, дървообработването, инструменталната индустрия и много други отрасли на машиностроенето. Конструктивно, линейните лагери могат да бъдат проектирани за неограничено или ограничено за възвратно-постъпателно движение. Техните търкалящи елементи могат да бъдат сачми и ролки (игловидни или цилиндрични). Линейните лагери могат да бъдат доставени със защитни уплътнения или без тях. Те могат да имат прорез или цял липсващ сектор , в зависимост от мястото, където ще бъдат монтирани и начина им на движение. Линейните лагери се поставят в специални корпуси-държачи.