Поради особеностите на тяхната конструкция, сачмените лагери с контактен ъгъл са специално предназначени за употреба на комбинирани натоварвания, т.е. едновременно действат радиални и аксиални натоварвания. Тяхната способност да поемат осово натоварване зависи от ъгъла на контакт между линията, свързваща точките за контакт на сачмата с работните повърхнини на вътрешните и външни пръстени, и линията, перпендикулярна на оста на лагера. С увеличаването на контактния ъгъл на осовото натоварване се намалява радиалната товароносимост.

В инженерните области най-често се използват по един, в двойка или четири лагера на възел.Два или четири лагера се използват за монтаж според специалните изисквания с повишени стойности на натоварването. Обикновено тези лагери се произвеждат отворени ( без капсуловка). Тези лагери обикновено са произведени със сепаратори, изработени от подсилен със стъклени влакна полиамид ( текстолит), но стоманена ламарина или месингови сепаратори също са възможни.