Линейните лагери са предназначени за намаляване на триенето в различни бутални възли и механизми за линейно преместване. Те се използват в роботиката, дървообработването, инструменталната индустрия и много други отрасли на машиностроенето. Конструктивно, линейните лагери могат да бъдат проектирани за неограничено или ограничено за възвратно-постъпателно движение.

Техните търкалящи елементи могат да бъдат сачми и ролки (игловидни или цилиндрични). Линейните лагери могат да бъдат доставени със защитни уплътнения или без тях. Те могат да имат прорез или цял липсващ сектор , в зависимост от мястото, където ще бъдат монтирани и начина им на движение. Линейните лагери се поставят в специални корпуси-държачи.