Радиалните цилиндрично-ролкови лагери са предназначени за поемане на по-големи радиални натоварвания. Те имат много по-голяма радиална товароносимост в сравнение с радиалните сачмени лагери с еднакви размери, но техните характеристики за скорост на въртене са по-лоши. Цилиндричните ролкови лагери са много чувствителни към разминаването на вътрешните пръстени, спрямо външните пръстени, защото тогава се появява концентрация на напрежението в краищата на ролките.Едноредните радиални цилиндрично-ролкови лагери се произвеждат с много констструктивни промени, най-честите от които са: без фланци и с един фланец на вътрешния пръстен, с един фланец на вътрешния пръстен и плосък опорен пръстен, без фланци и с един фланец външния пръстен.

Ролковите лагери могат да бъдат доставени и без вътрешни или външни гривни, в този случай втората работна повърхност е директно върху вала или в корпуса на устройството. Двйно редови и многоредови радиални цилиндрично-ролкови лагери се произвеждат за различни специални приложения. Радиалните цилиндрично-ролкови лагери се произвеждат със сепаратори, изработени от подсилен със стъклени влакна полиамид, пресовани стоманени сепаратори или обработени сепаратори от мед, бронз и алуминиеви сплави.Ако е необходимо да се осигури изключително висока радиална товароподемност, тези лагери могат да бъдат произведени без сепаратор с максималния брой ролки.