Поради различните възможности за вграждане и относително ниски цени, едноредовите радиално аксианли сачмени лагери са най-употребяваните от голямото разнообразие на търкалящи лагери. Те имат проста конструкция и възможност за работа при висока скорост и умерено натоварване. Когато работят те на практика не се нуждаят от поддръжка. Тези лагери са в състояние да поемат както радиални натоварвания така и аксиални натоварвания и в двете посоки.В сравнение с други видове търкалящи лагери, сачмените лагери работят с минимални загуби от триене. Разминаването на външните пръстени отнесено към вътрешните пръстени е минимално, дори и при лагери с по-голяма хлабина. Затова лагерите се монтират на неподвижни опори на валове, при които деформацията под влиянието на външни сили не предизвиква прекомерно изместване на оста на вала относително към монтажната ос на отвора.

Тези лагери със защитна метална капсуловка или контактни и безконтактни гумено-метални уплътнения са широко разпространени. Те се използват в случаите, когато поради ограничение на мястото или трудна поддръжка, монтаж на специални уплътнителни устройства за защита на лагера от замърсяване за да се запази смазването е нежелателно.Тези лагери обикновено са направени с пресовани стоманени сепаратори. Лагерите с по-трайни и здрави сепаратори, изработени от подсилен със стъклени влакна полиамид, които осигуряват по-висока скорост, ниско ниво на шум, по-малко тегло се произвеждат от скоро. Лагери с конкретните изисквания, които работят в специални условия, както и лагери с големи размери, се произвеждат със сепаратори от месинг, алуминиеви и други материали.