Наименование на проекта: Договор № BG-RRP-3.005-1492-C01
Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия

Краен получател: „ПРЕЦИЗ - 2“ ООД

Обща стойност: 18 700 лв., от които 18 700 лв.
безвъзмездно финансиране.

Начало: 02.06.2023 г.

Край: 02.06.2024 г.