Сферичните плъзгащи лагери са с вътрешни и външни пръстени, които са с плъзгащи се повърхности. Сферични плъзгащи лагери са предназначени за поемане на радиални, аксиални и комбинирани натоварвания, включително ударни натоварвания в ставите на детайли за машини и механизми при ниски скорости. Всички сферични плъзгащи лагери могат да бъдат разделени в две групи в зависимост от метода на смазване на работните повърхности.

Има лагери, изискващи смазване и самосмазващи лагери, плъзгащите повърхности от които са изработени от специални материали. Последното се използва в единиците с по-високи изисквания за издръжливост, или когато са налице трудности при поддръжката, когато е неразумно да се използват за изискващи смазване лагери.Лагерите със защитни уплътнения са произведени за защита на плъзгащите повърхности от въздействието на околната среда и да се запази смазката вътре.